INSCHRIJFFORMULIER PENCAK SILAT WIRALAGA WEDSTRIJDEN


Dit is het inschrijfformulier waarmee deelnemers ingeschreven kunnen worden voor de Pencak Silat Wiralaga wedstrijden. Het inschrijven dient per vereniging door het desbetreffende contactpersoon te gebeuren. Dit formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Tevens dient dit formulier voor de sluitingsdatum van de desbetrefende wedstrijd verstuurd te zijn. Wanneer dit formulier niet volledig ingevuld is en/of niet binnen de gestelde termijn verstuurd is, kan de inschrijving niet meer worden verwerkt. Dit formulier wordt direct naar Eric Bovelander (N.P.S.B. sportzaken) gemaild. U krijgt na het versturen van dit formulier een bevestiging van ontvangst. De desbetreffende N.P.S.B leden zijn pas definitief ingeschreven nadat het inschrijfgeld bij de N.P.S.B. ontvangen is.

Sluitingsdatum inschrijving: 14 dagen voor aanvang van de wedstrijden.

Voorwaarden deelname

Deelnemers dienen lid te zijn van de N.P.S.B.

Om het evenement op tijd te starten en vlot te laten verlopen dient elke deelnemer op het aangegeven tijdstip voor de weging aanwezig te zijn. Bij niet verschijning of aanwezig zijn bij de weging volgt diskwalificatie.

De gewichtsklassen dienen correct te worden opgegeven. Elke deelnemer kan in slechts 1 gewichtsklassen deelnemen.

De namen van coaches en verzorgers/begeleiders dienen correct te worden opgegeven. Alleen deze personen worden op het wedstrijdveld toegelaten. Zij dienen in dezelfde kleding van hun deelnemers op het wedstrijdveld te verschijnen. Deelnemers aan de wedstrijden mogen noch coach noch verzorger en/of begeleider zijn. Deelnemers, coaches en verzorgers worden geacht volledig op de hoogte te zijn van de PERSILAT Wiralaga wedstrijdreglementen. Zij dienen zich aan deze reglementen te onderwerpen.

Coaches, verzorgers en of begeleiders dienen erop toe te zien dat de nagels van de deelnemers kortgeknipt zijn en dat de deelnemers een tok dragen. Ook dienen zij erop toe te zien dat er bij de prijsuitreiking het volledige team in wedstrijdtenue aanwezig is.

Het is alleen toegestaan het wedstrijdveld te betreden met schoon schoeisel, dat tevens voorzien is van blanke, niet afgevende zolen.

Deelname geschied op eigen risico.
Het N.P.S.B. bestuur, de wasit/jury en de organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade vermissing en/of letsel, in welke vorm dan ook, opgelopen tijdens het evenement.

INSCHRIJFFORMULIER

Pencak Silat Wiralaga wedstrijden van:

 
 
Sportschool/vereniging:   
Adres school/vereniging:  
Postcode en plaats:       
Contactpersoon:           
E-mail:                   
Aliran/stijl:             
Kepala Aliran/stijlleider:
Coach:                    
Verzorger/begeleider:     

Toelichting over de categoriëen vindt u onderaan de pagina.
(Graag 1 deelnemer per regel en spaties tussen de verschillende in te vullen categoriëen plaatsen a.u.b.)

 
LIDNR. NAAM+VOORN GEB.DATUM J/S M/V GEWICHT GEW.KL. SK.JA/NEETOELICHTING

Lidnr: N.P.S.B. nummer deelnemer J/S: J junior (14 tot 17 jaar), S senior (vanaf 17 jaar) M/V: man of vrouw Gewicht: in kilogram Gewichtsklassen zie tabel SK: Sportkeuring ja/nee

Gewichtsklassen

Verdeling van de gewichtsklassen voor junioren en senioren.

Klasse junioren

Klasse senioren

A. van 33 tot 36 Kg.

A. van 40 tot 45 Kg.

B. van 36 tot 39 Kg.

B. van 45 tot 50 Kg.

C. van 39 tot 42 Kg.

C. van 50 tot 55 Kg.

D. van 42 tot 45 Kg.

D. van 55 tot 60 Kg.

E. van 45 tot 48 Kg.

E. van 60 tot 65 Kg.

F. van 48 tot 51 Kg.

F. van 65 tot 70 Kg.

G. van 51 tot 54 Kg.

G. van 70 tot 75 Kg.

H. van 54 tot 57 Kg.

H. van 75 tot 80 Kg.

I. van 57 tot 60 Kg.

I. van 80 tot 85 Kg.

 

J. boven de 85 Kg.


E-mailHomeNederlandse Pencak Silat Homepage
Reakties naar: Eric Bovelander
Voor het laatst bijgewerkt: 5 mei 1997

Homepage