INSCHRIJFFORMULIER WIRAGANA, WIRASANGGHA, WIRALOKA


Dit is het inschrijfformulier waarmee deelnemers ingeschreven kunnen worden voor de Pencak Silat Wirasagana, Wirasanggha, Wiraloka wedstrijden. Het inschrijven dient per vereniging door het desbetreffende contactpersoon te gebeuren. Dit formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Tevens dient dit formulier voor de sluitingsdatum van de desbetrefende wedstrijd verstuurd te zijn. Wanneer dit formulier niet volledig ingevuld is en/of niet binnen de gestelde termijn verstuurd is, kan de inschrijving niet meer worden verwerkt. Dit formulier wordt direct naar Eric Bovelander (N.P.S.B. sportzaken) gemaild. U krijgt na het versturen van dit formulier een bevestiging van ontvangst. De desbetreffende N.P.S.B leden zijn pas definitief ingeschreven nadat het inschrijfgeld bij de N.P.S.B. ontvangen is.

Sluitingsdatum inschrijving: 14 dagen voor aanvang van de wedstrijden.

Voorwaarden deelname

Deelnemers dienen lid te zijn van de N.P.S.B.

Om het evenement op tijd te starten en vlot te laten verlopen dient elke deelnemer op het aangegeven tijdstip voor de inschrijving/loting aanwezig te zijn. Bij niet verschijning of aanwezig zijn volgt diskwalificatie.

De gewichtsklassen dienen correct te worden opgegeven. Elke deelnemer kan in slechts 1 gewichtsklassen deelnemen.

De namen van coaches en verzorgers/begeleiders dienen correct te worden opgegeven. Alleen deze personen worden toegelaten op het wedstrijdveld. Zij dienen in dezelfde kleding van hun deelnemers op het wedstrijdveld te verschijnen. Deelnemers aan de wedstrijden mogen noch coach noch verzorger en/of begeleider zijn. Deelnemers, coaches en verzorgers worden geacht volledig op de hoogte te zijn van de PERSILAT Wiragana, Wirasanggha, Wiraloka wedstrijdreglementen. Zij dienen zich aan deze reglementen te onderwerpen.

Coaches, verzorgers en of begeleiders dienen erop toe te zien dat de deelnemers gereed zijn na het om roepen van hun naam en dat de eventuele muziek gereed is voor gebruik. Ook dienen zij erop toe te zien dat er bij de prijsuitreiking het volledige team in wedstrijdtenue aanwezig is.

Het is alleen toegestaan het wedstrijdveld te betreden met schoon schoeisel, dat tevens voorzien is van blanke, niet afgevende zolen.

Deelname geschied op eigen risico.
Het NPSB bestuur, de wasit/jury en de organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade vermissing en/of letsel, in welke vorm dan ook, opgelopen tijdens het evenement.

INSCHRIJFFORMULIER

Pencak Silat Seni & Bela Diri wedstrijden van:

 
 
Sportschool/vereniging:   
Adres school/vereniging:  
Postcode en plaats:       
Contactpersoon:           
E-mail:                   
Aliran/stijl:             
Kepala Aliran/stijlleider:
Coach:                    
Verzorger/begeleider:     

Toelichting over de categoriëen vindt u onderaan de pagina.
(Graag spaties tussen de verschillende in te vullen categoriëen plaatsen a.u.b.)

LIDNR.   NAAM EN VOORN.   GEB. DATUM   Je/J/S   M/V   CATEGORIETOELICHTING

Lidnr: N.P.S.B. nummer deelnemer Je/J/S: Je jeugd (10 tot 14 jaar), J junior (14 tot 17 jaar), S senior (vanaf 17 jaar)
M/V: man of vrouw

Wedstrijdcategoriën

Seni

1. Solo ongewapend dames
2. Solo ongewapend heren
3. Solo gewapend dames
4. Solo gewapend heren
5. Groep

N.B. De Groep bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf deelnemers en kan gemengd zijn voor wat betreft het geslacht. De groep kan gewapend of ongewapend zijn.

Bela Diri

6. Paar ongewapend dames
7. Paar ongewapend heren
8. Paar gewapend dames
9. Paar gewapend heren

Muziek

Bij de Seni wedstrijden is muziek verplicht. Deze muziek dient traditionele Pencak Silat muziek te zijn die normalerwijze gebruikt wordt bij het begeleiden van Pencak Silat in de landen van herkomst. (live of cassette) N.B. De Bela Diri wordt normaliter zonder muziek vertoond. Een technical meeting voorafgaande aan een wedstrijd kan besluiten dat muziek alsnog wordt toegestaan.


E-mailHomeNederlandse Pencak Silat Homepage
Reakties naar: Eric Bovelander
Voor het laatst bijgewerkt: 5 mei 1997

Homepage