UITTREKSEL WEDSTRIJDREGLEMENTEN WIRALAGA


Er wordt competitie gespeeld in twee leeftijdscategorieën namelijk junioren en senioren. De Olah Raga wedstrijden hebben verschillende gewichtsklassen, waarbinnen competitie wordt gespeeld. Deze klassen hebben een marge van vijf kilogram bij de senioren en een marge van drie kilogram bij de jeugd. De Wiralaga wedstrijden zijn full-contact. Het dragen van een borstpanser en een tok (alleen voor het manlijk geslacht) is verplicht. De hierna volgende gegevens geven een indruk van de Olah Raga wedstrijdreglementen.

Leeftijdscategorieën

In Nederland kent men twee leeftijdscategorieën
1. junioren 14 t/m 17 jaar
2. senioren 17 t/m 35 jaar

Gewichtsklassen

Verdeling van de gewichtsklassen voor junioren en senioren.

Wiralaga Remaja (klasse jeugd)

Wiralaga Dewasa (klasse senioren)

A. van 39 tot 42 Kg.

A. van 45 tot 50 Kg.

B. van 42 tot 45 Kg.

B. van 50 tot 55 Kg.

C. van 45 tot 48 Kg.

C. van 55 tot 60 Kg.

D. van 48 tot 51 Kg.

D. van 60 tot 65 Kg.

E. van 51 tot 54 Kg.

E. van 65 tot 70 Kg.

F. van 54 tot 57 Kg.

F. van 70 tot 75 Kg.

G. van 57 tot 60 Kg.

G. van 75 tot 80 Kg.

H. van 60 tot 63 Kg.

H. van 80 tot 85 Kg.

I. van 63 tot 66 Kg.

I. van 85 tot 90 Kg.

J. boven de 66 Kg.

J. boven de 85 Kg.

 

60 tot 80 Kg. open klasse dames 
80 tot 100 Kg. open klasse heren

Veld

Er wordt gespeeld op een veld met matten ter grote van een cirkel met een diameter van zeven meter. Er bevindt zich een kleine cirkel binnen de grote cirkel, deze heeft een diameter van twee meter. Het middelpunt van de cirkels, een stip met een doorsnede van 10 cm., zijn hetzelfde. De grote cirkel is omgeven door een vierkant van zeven bij zeven meter en deze wordt weer omgeven door een vierkant van negen bij negen meter. Twee hoeken van het vierkant zijn de deelnemers hoeken. De resterende twee hoeken zijn neutrale hoeken. Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd buiten het wedstrijdveld te treden.

Partij

Er zijn twee deelnemers die tegen elkaar uitkomen. Eén deelnemer met een rode sjerp en één deelnemer met een blauwe sjerp. Iedere deelnemer heeft zijn eigen hoek (de rode of de blauwe hoek).

Speeltijd/speelrondes

De wedstrijd duurt maximaal drie rondes. Elke ronde heeft een speelduur van twee minuten netto speeltijd. Tussen de rondes is een pauze van één minuut. In Nederland worden in meestal twee van de drie rondes competitie gespeeld.

Puntenwaardering

Er kunnen punten worden gehaald in twee categorieën: stijl en techniek. De punten worden per ronde gegeven.

Stijl
Stijlpunten: minimaal 1 en maximaal 10.

Techniek
Alleen raken en duidelijk geplaatste aanvallen geplaatst op het borstpanser of op de rug worden met punten gewaardeerd.
 

+1 punt:

wordt toegekend voor een geoorloofde hand-, arm- of elleboogtechniek.

+2 punten:

wordt toegekend voor een geoorloofde been- of knietechniek.

1+1 punten:

wordt toegekend voor het maken van een erkende afweer + een countertechniek van arm- of handaanval.

1+2 punten:

wordt toegekend voor het maken van een erkende afweer + een countertechniek van knie- of beenaanval.

+3 punten:

wordt toegekend voor het op geoorloofde wijze ten val brengen van de tegenstander.

1+3 punten:

wordt toegekend voor het maken van een erkende afweer en vervolgens op een geoorloofde wijze de tegenstander ten val brengen.

+5 punten:

wordt toegekend voor het toepassen van een zodanige klemtechniek op de tegenstander, waarbij deze echter niet binnen vijf seconde uit kan komen.

N.B. de hierboven bedoelde "afweer" kan ook een ontwijking, verhindering of een overname zijn.

Het toekennen van de punten voor het ten val brengen van de tegenstander of het aanzetten van een klem wordt door de scheidsrechter gegeven. De resterende punten worden door de juryleden gegeven.

Strafpunten

De strafpunten worden per ronde door de scheidsrechter gegeven.

-1 punt:

lichte overtreding of lichte waarschuwing

tekoran 1

-2 punten:

herhaaldelijke lichte overtreding

tekoran 2

-5 punten:

zware overtreding

peringatan 1

-10 punten:

herhaaldelijke zware overtreding

peringatan 2

Diskwalificatie

Wanneer de deelnemer na de tweede zware overtreding, weer een overtreding begaat. Na het uitvoeren van een zware overtreding met de bedoeling de tegenstander opzettelijk te blesseren. Na het uitvoeren van een zware overtreding van de eerste graad (het opzettelijk raken van de geslachtsdelen, danwel het hoofd van de tegenstander), waarbij de tegenstander noodzakelijk de partij moet staken.
Door wangedrag.

Winnaarsbepaling

Wedstrijd etiquette

Elke deelnemer is verplicht:

Scheidsrechter terminologie

Bersedia of Sedia: klaarstaan. Wordt gebruikt bij aanvang van de ronde.
Mulai: beginnen.
Berhenti of Ti: stoppen.
Pasang: gevechtshouding.

Verboden aanvangshoudingen

Geoorloofde handelingen

Alle lichaamsdelen mogen aangevallen worden behalve hoofd, nek, hals en kruis. Klem en valtechnieken zijn toegestaan.

Ongeoorloofde handelingen

Aanvallen op hoofd, nek, hals en kruis. Pogingen om gewrichten en ledematen te breken. Opzettelijk de tegenstander uit het wedstrijdveld werpen. Aanvallen voor het commando Mulai of na het commando Ti. Worstelen, krabben, bijten, grijpen met de klauwen en aan het haar trekken. Schijnaanvallen naar het hoofd of kopstoten plaatsen op het hoofd. Ongedisciplineerd gedrag zoals: uitdagen, beledigen, pesterijen, spuwen, de scheidsrechter op juryleden lastig vallen, enz. enz.

Indienen van Protest

Teammanager tekent, binnen 10 minuten na afloop van de wedstrijd, protest aan bij de wedstrijdsecretaris. Daarna heeft de teammanager 20 minuten de tijd om het protest formulier in te vullen en in te leveren bij de wedstrijdsecretaris.

De beslissing omtrent het protest wordt door de Ketua Pertandingan (wedstrijdleider) eventueel geassisteerd door de Dewan Wasit/Jury (jury raad) genomen. De beslissing wordt binnen twee uur na het indienen van het protest uitgereikt aan de teammanager.

Indien de teammanager het niet eens is met deze beslissing kan hij in beroep gaan bij de Dewan Hakim (raad van rechters). De Dewan Hakim neemt dan binnen drie uur na het ontvangen van het beroep een beslissing. De beslissing van de Dewan Hakim is onherroepelijk.

Protesten en beroepen zijn alleen ontvankelijk indien de persoon in kwestie zich waardig gedraagt en de etiketten van een "Pesilat" in acht neemt.


E-mailHomeNederlandse Pencak Silat Homepage
Reakties naar: Eric Bovelander
Voor het laatst bijgewerkt: 16 oktober 1997

Homepage